90W 9UN3-090601
90W  9UN3-090601
90W   9UN3-090601
SIZE:
124.8*50*31.5mm
Input:100-240V  50-60Hz  AC
Output:
12/15/16/18/18.5/19/19.5/20/24V  DC
With 9 tips:NO.01. NO.02, NO.03, NO.04, NO.05, NO.06, NO.07, NO.08, NO.11
Or 11 tips: NO.01, NO.02, NO.03, NO.04, NO.05, NO.06, NO.07, NO.08, NO.09, NO.10, NO.11.optional

90W PN:9UN3-070701
90W   PN:9UN3-070701
SIZE:

115*49*29mm

Input:

100-240V  50-60Hz  AC

Output:

12/15/16/18/18.5/19/19.5/20/24V  DC

With 9 tips:NO.01, NO.02, NO.03, NO.04, NO.05, NO.06, NO.07, NO.08, NO.11

Or 11 tips: ,NO.01, NO.02, NO.03, NO.04, NO.05, NO.06, NO.07, NO.08, NO.09, NO.10, NO.11 optional


90W 9UN3-090501
90W    9UN3-090501

SIZE:144.5*68*16.5mm

Input:100-240V  50-60Hz  AC

Output:12/15/16/18(18.5)/19(19.5)/20/24V  DC

With 8 tips:A,D,F,G,H,N,P,R

Or 10 tips:A,D,F,G,H,N,P,R,K,Q optional

Tip A: 1.4*4.3*6.5 Suit for FUJITSU(16V 3.36/3.75A)(19V 3.16A)  SONY(16V 3.75/4A)(19.5V 2.15/3/4.1/4.7A)  SAMSUNG(14V 3A)

Tip D: 6.3*3.0 Suit for TOSHIBA(15V 3/4/5/6A) NEC(15V 4A)

Tip F: 5.5*2.5 Suit for HP/COMPAQ(19V 3.16A)(18.5V 4.9A) IBM(16V 3.36/3.5/4.5A)(19V 4.2A) 
ACER(19V 3.42A) DELTE(19V 3.42/4.47/4.74A) FUJITSU(19V 4.22A) LG(20V 3.25A) GATEWAY (19V 3.16/3.68/4.74A) LITEON(19V 3.95/4.74)

Tip G: 5.5*3.3 Suit for SAMSUNG(19V 3.15/3.16/3.75/4.22/4.74A)

Tip H: 3 pin Suit for DELL(20V 3.5/4.5A)

Tip N: 5.5*1.7 Suit for ACER 19V 1.58A  DELL 19V 1.58A

Tip P: 4.8*1.7 bullet tip Suit for ASUS 9.5V 2.5A  SONY 10.5V 2A  ASUS 12V 3A

Tip R: 7.4*5.0 Suit for HP/COMPAQ(18.5V 3.5/4.9A)(19V 4.74/4.9A)

Tip K: 7.7*7*2.5 Suit for APPLE (20V 1.5/1.8/1.875/2/2.65A)

Tip Q: 7.4*5.0 Suit for Dell 19.5V 3.34A/4.62A


70W 9UN3-070601
70W   9UN3-070601
SIZE:

124.8*50*31.5mm

Input:100-240V  50-60Hz  AC

Output:

12/15/16/18/18.5/19/19.5/20/24V  DC

With 9 tips:NO.01. NO.02, NO.03, NO.04, NO.05, NO.06, NO.07, NO.08, NO.11

Or 11 tips: NO.01, NO.02, NO.03, NO.04, NO.05, NO.06, NO.07, NO.08, NO.09, NO.10, NO.11.optional


70/75W PN:9UN3-070701
70/75W   PN:9UN3-070701
SIZE:

115*49*29mm

Input:

100-240V  50-60Hz  AC

Output:

12/15/16/18/18.5/19/19.5/20/24V  DC

With 9 tips:NO.01, NO.02, NO.03, NO.04, NO.05, NO.06, NO.07, NO.08, NO.11

Or 11 tips: ,NO.01, NO.02, NO.03, NO.04, NO.05, NO.06, NO.07, NO.08, NO.09, NO.10, NO.11 optional


70W/75W 9UN3-070501
70W/75W   9UN3-070501

SIZE:
124*50*31.5mm

Input:
100-240V 50-60Hz  AC

Output:
12/15/16/18/18.5/19/19.5/20/24V  DC

With 8 tips:A,D,F,G,H,N,P,R

Or 10 tips:A,D,F,G,H,N,P,R,K,Q.optional

Tip A: 1.4*4.3*6.5 Suit for FUJITSU(16V 3.36/3.75A)(19V 3.16A)  SONY(16V 3.75/4A)(19.5V 2.15/3/4.1/4.7A)  SAMSUNG(14V 3A)

Tip D: 6.3*3.0 Suit for TOSHIBA(15V 3/4/5/6A) NEC(15V 4A)

Tip F: 5.5*2.5 Suit for HP/COMPAQ(19V 3.16A)(18.5V 4.9A) IBM(16V 3.36/3.5/4.5A)(19V 4.2A) 
ACER(19V 3.42A) DELTE(19V 3.42/4.47/4.74A) FUJITSU(19V 4.22A) LG(20V 3.25A) GATEWAY (19V 3.16/3.68/4.74A) LITEON(19V 3.95/4.74)

Tip G: 5.5*3.3 Suit for SAMSUNG(19V 3.15/3.16/3.75/4.22/4.74A)

Tip H: 3 pin Suit for DELL(20V 3.5/4.5A)

Tip N: 5.5*1.7 Suit for ACER 19V 1.58A  DELL 19V 1.58A

Tip P: 4.8*1.7 bullet tip Suit for ASUS 9.5V 2.5A  SONY 10.5V 2A  ASUS 12V 3A

Tip R: 7.4*5.0 Suit for HP/COMPAQ(18.5V 3.5/4.9A)(19V 4.74/4.9A)

Tip K: 7.7*7*2.5 Suit for APPLE (20V 1.5/1.8/1.875/2/2.65A)

Tip Q: 7.4*5.0 Suit for Dell 19.5V 3.34A/4.62A

120W Series
120W Series

PN:9Un2-120101

SIZE:126*68*32mm

Input:11-15V DC

Output:15/16/18/18.5/19/19.5/22/24V-120W MAX

With 8 tips: A,D,F,G,H,N,P,R or 10 tips: A,D,F,G,H,N,P,R,K,Q.optional

Tip A: 1.4*4.3*6.5 Suit for FUJITSU(16V 3.36/3.75A)(19V 3.16A)  SONY(16V 3.75/4A)(19.5V 2.15/3/4.1/4.7A)  SAMSUNG(14V 3A)

Tip D: 6.3*3.0 Suit for TOSHIBA(15V 3/4/5/6A) NEC(15V 4A)

Tip F: 5.5*2.5 Suit for HP/COMPAQ(19V 3.16A)(18.5V 4.9A) IBM(16V 3.36/3.5/4.5A)(19V 4.2A)
ACER(19V 3.42A) DELTE(19V 3.42/4.47/4.74A) FUJITSU(19V 4.22A) LG(20V 3.25A) GATEWAY (19V 3.16/3.68/4.74A) LITEON(19V 3.95/4.74)

Tip G: 5.5*3.3 Suit for SAMSUNG(19V 3.15/3.16/3.75/4.22/4.74A)

Tip H: 3 pin Suit for DELL(20V 3.5/4.5A)

Tip N: 5.5*1.7 Suit for ACER 19V 1.58A  DELL 19V 1.58A

Tip P: 4.8*1.7 bullet tip Suit for ASUS 9.5V 2.5A  SONY 10.5V 2A  ASUS 12V 3A

Tip R: 7.4*5.0 Suit for HP/COMPAQ(18.5V 3.5/4.9A)(19V 4.74/4.9A)

Tip K: 7.7*7*2.5 Suit for APPLE (20V 1.5/1.8/1.875/2/2.65A)

Tip Q: 7.4*5.0 Suit for Dell 19.5V 3.34A/4.62A


120W PN:UN2-120202
120W     PN:UN2-120202

SIZE:
168*65*41mm

Input:
100-240V  50-60Hz   AC

Output:
15/16/18/18.5/19/19.5/22/24V  DC /5V 2A

With 8 tips:A,D,F,G,H,N,P,R

Or 10 tips:A,D,F,G,H,N,P,R,K,Q.optional

Tip A: 1.4*4.3*6.5 Suit for FUJITSU(16V 3.36/3.75A)(19V 3.16A)  SONY(16V 3.75/4A)(19.5V 2.15/3/4.1/4.7A)  SAMSUNG(14V 3A)

Tip D: 6.3*3.0 Suit for TOSHIBA(15V 3/4/5/6A) NEC(15V 4A)

Tip F: 5.5*2.5 Suit for HP/COMPAQ(19V 3.16A)(18.5V 4.9A) IBM(16V 3.36/3.5/4.5A)(19V 4.2A) 
ACER(19V 3.42A) DELTE(19V 3.42/4.47/4.74A) FUJITSU(19V 4.22A) LG(20V 3.25A) GATEWAY (19V 3.16/3.68/4.74A) LITEON(19V 3.95/4.74)

Tip G: 5.5*3.3 Suit for SAMSUNG(19V 3.15/3.16/3.75/4.22/4.74A)

Tip H: 3 pin Suit for DELL(20V 3.5/4.5A)

Tip N: 5.5*1.7 Suit for ACER 19V 1.58A  DELL 19V 1.58A

Tip P: 4.8*1.7 bullet tip Suit for ASUS 9.5V 2.5A  SONY 10.5V 2A  ASUS 12V 3A

Tip R: 7.4*5.0 Suit for HP/COMPAQ(18.5V 3.5/4.9A)(19V 4.74/4.9A)

Tip K: 7.7*7*2.5 Suit for APPLE (20V 1.5/1.8/1.875/2/2.65A)

Tip Q: 7.4*5.0 Suit for Dell 19.5V 3.34A/4.62A


News

TEL:020-34929888
ADD:bldg2, Standard Industrial Park, Taishi,Dongchong Town,Nansha, Guangzhou,Guangdong ,China